(rozvrh platný od 11.02.2019)

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3  4.A  (Sadílková Zdeňka, A37)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:25-16:10

10
16:15-17:00

11
17:20-18:05

 
P
o

 

 

(M1)
PD
(A36)

(M2)
PD
(A37)

F
SV
(A21)

CJ
SA
(A37)

A1 (a11)
MD
(B11)

 
 
-- -OB- --

M
PD
(A37)

(D)
SA
(A18)

VTR (VTR)
SH
(A28)

VTR (VTR)
SH
(A28)

 

CJ (Č1)
SA
(A37)

CJ (Č2)
SA
(A38)

A1 (a12)
RD
(B17)

CH (CH)
SG
(A34)

 
Ú
t

 

 

A1 (a11)
MD
(B03)

F
SV
(A23)

ZSV
HJ
(A37)

DS3 (4DS3) PS (A18)

MS1 (4MS1) SI (A26)

 
 
-- -OB- --

N2 (n21)
VA
(A13)

 
 
-- sbor --

     

ZS3 (4ZS3) KO (A37)

AS1 (4aS1) HD (A35)

BS3 (4BS3) SR (B25)

DK1 (4DK1) HV (A16)

RU (r21)
NJ
(B11)

A1 (a12)
RD
(B17)

PSY3 (4PS3) HN (A28)

BC1 (4BC1) MK (A34)

CJ3 (4CJ3) CH (A35)

AS1 (4As1) PE (A13)

SP (s21)
AI
(B12)

   

 
S
t

 

 

M
PD
(A37)

A1 (a11)
MD
(B03)

N2 (n21)
VA
(A37)

BS2 (4BS2)
LA
(B23)

BI
SR
(B23)

 
 
-- -OB- --

TV (Dív)
ML
(T1)

TV (Dív)
ML
(T1)

 
 
-- Ne --

   

RU (r21)
NJ
(B04)

SPV2 (4SV2)
HJ
(B34)

A1 (a12)
RD
(B12)

TV (TVH)
MU
(TNSC)

TV (TVH)
MU
(TNSC)

SP (s21)
AI
(B15)

ZS2 (4ZS2)
KO
(A11)

 
Č
t

 

 

ZSV
HJ
(A37)

BS2 (4BS2)
LA
(B25)

M
PD
(A37)

CJ
SA
(A37)

MS1 (4MS1) SI (A36)

DS3 (4DS3) PS (A13)

 
 
-- -OB- --

(D)
SA
(A18)

     

AS1 (4aS1) HD (A37)

ZS3 (4ZS3) KO (A11)

SPV2 (4SV2)
HJ
(B34)

DK1 (4DK1) HV (A16)

BS3 (4BS3) SR (B34)

BC1 (4BC1) MK (B26)

PSY3 (4PS3) HN (A37)

CH (CH)
SG
(A35)

ZS2 (4ZS2)
KO
(A11)

AS1 (4As1) PE (B11)

CJ3 (4CJ3) CH (A35)

   

 
P
á

 

 

CJ
SA
(A37)

N2 (n21)
VA
(A37)

CJ
SA
(A37)

A1 (a11)
MD
(B17)

BI
SR
(B23)

 
 
-- -OB- --

         

RU (r21)
NJ
(B03)

A1 (a12)
RD
(B12)

SP (s21)
AI
(B12)

Zpracováno v systému Bakaláři