(rozvrh platný od 11.02.2019)

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3  4.B  (Průšová Anna, A31)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:50-10:35

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:25-16:10

10
16:15-17:00

11
17:20-18:05

 
P
o

 

 

M
PU
(A31)

A1 (a11)
ME
(A34)

BI
JL
(B23)

TSP
ZV
(B25)

CJ
CH
(A35)

F
SI
(A23)

 
 
-- -OB- --

CH (CH)
SG
(A34)

   

SPT (SPT1)
XC
(mim)

A1 (a12)
BC
(A35)

(D)
VA
(A16)

 
Ú
t

 

SPT (SPT1) XC (mim)

A1 (a11)
ME
(A31)

M
PU
(A31)

CJ
CH
(A38)

CJ3 (4CJ3) CH (A35)

AS1 (4aS1) HD (A35)

 
 
-- -OB- --

N2 (n21)
HK
(B03)

PrB (PRB)
SG
(A33)

 

SPT (SPT1)
XC
(mim)

SPT (SPT1)
XC
(mim)

SPT (SPT4) XA (mim)

DS3 (4DS3) PS (A18)

MF1 (4FM1) KH (A21)

SPT (SPT6) XE (mim)

MS3 (4MS3) JA (A36)

DK1 (4DK1) HV (A16)

SP (s21)
AI
(B12)

SPT (SPT8) XPL (mim)

A1 (a12)
BC
(A36)

ZS3 (4ZS3) KO (A37)

BC1 (4BC1) MK (A34)

 

BS3 (4BS3) SR (B25)

AS1 (4AS1) SW (B13)

RU (r21)
NJ
(B11)

 

PSY3 (4PS3) HN (A28)

AS1 (4As1) PE (A13)

 
S
t

 

SPT (SPT1) XC (mim)

A1 (a11)
ME
(A31)

ZSV
HJ
(A16)

N2 (n21)
HK
(B13)

TSP2 (4TSP) ZV (A13)

CJ
CH
(A31)

ZSV
HJ
(A31)

 
 
-- -OB- --

     

SPT (SPT4)
XA
(mim)

SPT (SPT4) XA (mim)

FS2 (4FS2) SB (A21)

SPT (SPT6) XE (mim)

SP (s21)
AI
(B15)

SPV2 (4sv2) ML (A18)

SPT (SPT3)
XP
(mim)

SPT (SPT8) XPL (mim)

A1 (a12)
BC
(A28)

BS2 (4BS2) LA (B23)

 

RU (r21)
NJ
(B04)

 

SPT (SPT8)
XPL
(mim)

   

 
Č
t

 

SPT (SPT1) XC (mim)

TSP
ZV
(A34)

TSP2 (4TSP) ZV (B23)

M
PU
(A31)

F
SI
(A21)

AS1 (4aS1) HD (A37)

CJ3 (4CJ3) CH (A35)

 
 
-- -OB- --

CH (CH)
SG
(A35)

 

SPT (SPT4)
XA
(mim)

SPT (SPT4)
XA
(mim)

SPT (SPT4) XA (mim)

FS2 (4FS2) SB (A23)

MF1 (4FM1) KH (A21)

DS3 (4DS3) PS (A13)

SPT (SPT6) XE (mim)

SPV2 (4sv2) ML (A36)

DK1 (4DK1) HV (A16)

MS3 (4MS3) JA (A36)

SPT (SPT3)
XP
(mim)

SPT (SPT3)
XP
(mim)

SPT (SPT8) XPL (mim)

BS2 (4BS2) LA (B25)

BC1 (4BC1) MK (B26)

ZS3 (4ZS3) KO (A11)

(D)
VA
(A31)

   

AS1 (4AS1) SW (B13)

BS3 (4BS3) SR (B34)

SPT (SPT8)
XPL
(mim)

SPT (SPT8)
XPL
(mim)

   

AS1 (4As1) PE (B11)

PSY3 (4PS3) HN (A37)

 
P
á

 

 

M
PU
(A31)

N2 (n21)
HK
(A03)

CJ
CH
(A31)

CJ
CH
(A31)

A1 (a11)
ME
(B15)

BI
JL
(B23)

 
 
-- -OB- --

PrB (PRB)
SG
(B23)

     

SP (s21)
AI
(B12)

A1 (a12)
BC
(B13)

RU (r21)
NJ
(B03)

Zpracováno v systému Bakaláři